Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry:n lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

 

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry katsoo, että englanninkielistä suomalaista lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa tarvitaan, koska se on monille opiskelijoille ainoa mahdollisuus jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen. Suomenkielisen lukion suorittaminen on paluumuuttajille ja ulkomaalaisten työntekijöiden lapsille mahdotonta. IB-lukio on monille liian akateeminen ja keskittyy harvoihin aineisiin.

SUOL ry kannattaa suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämistä englannin kielellä seuraavin varauksin:

  1. Tutkinto tulee olla tarkoitettu vain englanninkielisen lukiokoulutuksen suorittaneille opiskelijoille. Erityisestä syystä ja hakemuksesta oikeus tutkintoon voitaisiin myöntää myös muussa lukiossa opiskelleelle.
  2. Ylioppilaskokeiden arvostelu pitää suorittaa kokonaan Ylioppilastutkintolautakunnan toimesta.
  3. Tutkintoon tulee sisältyä jommankumman kotimaisen kielen koe.
  4. Englanninkieliseen yo-tutkintoon tarvittavat kulut on otettava valtion budjetista; englanninkielisen tutkinnon järjestäminen ei saa supistaa muuhun lukiokoulutukseen käytettyä resurssia.
  5. Englanninkielisen yo-tutkinnon edellyttämää englanninkielistä lukiokoulutusta varten tarvitaan riittävät resurssit englanninkielisen oppimateriaalin tuottamiseen ja opettajien englannin kielen täydennyskoulutukseen.
  6. SUOL ry kiinnittää huomiota katsomusopetuksen järjestämiseen: Millaista katsomusopetus olisi? Olisiko tarjolla samanlainen oman uskonnon opetuksen valikoima kuin suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa? Jos opiskelijoita on hyvin vähän, nousevat uskonnon ylioppilaskokeen kääntämiskustannukset hyvin korkeiksi opiskelijaa kohden. Tämä pätee myös muihin pieniin ja vähän kirjoitettuihin aineisiin.