Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

...oli otsikkona Pedagogisten opettajajärjestöjen (POE) seminaarissa marraskuussa. Tässä työelämän turbulenssissa näyttää olevan tarve palata perusasioihin. Olennaiset kysymykset aktivoituvat myös monissa muissa pohdinnoissa: Miten jaksamme opetustyössä? Miten kasvatamme tasapainoisia lapsia? Miten selviämme ilmastonmuutoksesta? Entä koronasta? Miten osaisimme puhua niin, että ymmärtäisimme toisiamme? Miten osaisimme nukkua ja syödä hyvin? Mitä sosiaalinen media on tekemässä meille? Miten katsomuksista pitäisi opettaa?

Liitolta pyydettiin vastauksia Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöiden kysymyksiin katsomusopetuksen nykytilasta ja ihannemallista. Vastaukset ovat luettavissa nettisivullamme, mutta tässä vielä muutama keskeinen kohta. Meitä pyydettiin mainitsemaan tärkeimmät katsomusaineiden tavoitteet.

Vastasimme näin:

  • Katsomuksellinen yleissivistys, perustiedot uskontojen ja katsomuksien sisällöistä, ymmärrys uskontojen ja muiden katsomuksien vaikutuksista kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • Oppiaine antaa aineksia oman katsomuksen rakentamiseen.
  • Eettinen kompetenssi ja kyky keskusteluun eettisistä kysymyksistä.
  • Kyky dialogiin toisin ajattelevien ja toisista katsomuksista tulevien kanssa

Kysymykseen parhaasta mallista vastasimme näin: Kyselyssä esitetyistä malleista pidämme parhaana nykyisille uskonnon oppimäärien yhteisille osille mahdollisimman tasapuolisesti perustuvaa yhteistä oppiainetta, jossa pyritään jossain määrin huomioimaan kristinuskon merkittävä painoarvo suomalaisessa kulttuurissa sekä uskonnottomuus ja elämänkatsomustiedon keskeisimmät tavoitteet ja sisältöalueet. Voimme myös kannattaa jonkinlaista yhteisen ja oman opetuksen yhdistelmämallia. Myös nykytilanteen säilyttäminen on mahdollinen. Pidämme kuitenkin kaikkein tärkeimpänä sitä, että lähdetään puhtaalta pöydältä kartoittamaan niitä taitoja ja tietoja, joita nykypäivänä kuka tahansa tarvitsee, eikä yritetä muokata käytössä olevia malleja ja opetussuunnitelmia.

Sekä POE:ssa että Aineopettajaliitossa on keskusteltu suurten opetusvelvollisuuksien pienentämisestä. Asia herättää paljon ahdistusta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Myös OAJ:n valtuustossa asiaa on käsitelty. Reaaliaineiden opettajajärjestöt yhdessä pyrkivät vaikuttamaan siihen, että OAJ ottaa lopultakin reaaliaineiden korkeiden opetusvelvollisuuksien laskemisen neuvottelutavoitteekseen. Tämä pitäisi aloittaa perusopetuksesta, jossa opv on korkein ja siirtyä sitten lukioon. Vielä ei tiedetä, miten asiassa käy, mutta voidaan ehkä sanoa, että tavoite on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka asia pääsisikin neuvottelupöydälle, ei pidä odottaa suuria. Kyseessä on korkeintaan pientä hilausta alaspäin, mutta positiivista olisi, että saataisiin niin sanotusti pää auki. On myös mahdollista, jopa todennäköistä, että asia ei nytkään etene.

Viime päivinä on kohistu Marja Sannikan ohjelman (19.11.) aiheuttamasta polarisoituneesta keskustelusta. Yhteiskunnan eri ryhmissä näytetään puhuvan erilaista kieltä rasismista, etuoikeuksista ja turvallisesta tilasta. Osalle ihmisistä ei tunnu aukeavan edes se, mikä asioissa on ongelmana, kun toiset ovat tuskailleet niitä henkilökohtaisella tasolla koko elämänsä. Toisen ihmisen asemaan asettuminen tai edes sen yrittäminen on ehdoton tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa rakentava taito. Aivotutkija Katri Saarikivi näkee empatian merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa valtavan suurena. Tehokkaasti oppiva yhteisö tarvitsee empatiaa ja tunneälyä.

Näitä taitoja on jokaisen harjoiteltava ja harjoitettava jatkuvasti opetuksessaan. Kyky dialogiin on uskonnon opetuksen tärkeimpiä tavoitteita. Dialogitaitoihin kasvattamista kannattaa pitää esillä myös uskonnonopetuksen hyödyistä keskusteltaessa. Tässä lienee opettajuuden (ja samalla ihmisyyden) ydin.

Toivotan sinulle hyvää vuodenvaihteen aikaa Jeremian kirjan sanoin:

“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

Tuovi Pääkkönen
puheenjohtaja(a)suol.fi

Teksti on julkaistu myös Synsyguksessa 1/2022.