Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry:n hallitukseen kuuluu kuusi vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Vuosikokous järjestetään tammikuussa talvipäivien yhteydessä. Vuosittain erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä. Ehdolle voivat asettua kaikki liiton jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Lisäksi hallitukselle valitaan vähintään kolme varajäsentä, jotka osallistuvat hallitustyöskentelyyn.

Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Lisäksi valitaan sihteeri, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toiminnassa on mukana yksi teologian opiskelijoiden keskuudestaan valitsema opiskelijaedustaja, jolla on puheoikeus muttei äänioikeutta.


Hallituksen tehtävänä on:

  1. huolehtia liiton toiminnasta näiden sääntöjen ja tehtyjen päätösten mukaisesti
  2. hoitaa liiton omaisuutta, edustaa liittoa, kantaa ja vastata sen puolesta
  3. ottaa palvelukseen ja vapauttaa tehtävistään liiton toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja mahdolliset palkkionsa vuosikokouksen päättämien perusteiden mukaisesti
  4. hyväksyä liiton uudet jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
  5. kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  6. laatia liiton vuosi- ja tilikertomus sekä ehdotus talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi ja esittää ne vuosikokoukselle
  7. ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi

Yhteystiedot

SUOL ry:n hallitus vuonna 2020

Tuovi Pääkkönen puheenjohtaja
puh. 040 740 1626
puheenjohtaja(a)suol.fi
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Tuomas Anttila
tuomas.anttila(a)edu.hel.fi
Grundskolan Norsen, Helsinki

Jussi Ikkala
jussi.ikkala(a)helsinki.fi
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Ressun lukio, Helsinki

Titta Koivukoski
titta.koivukoski(a)edu.hel.fi
Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki

Sabina Mulari
sabina.mulari(a)kimitoon.fi
Kimitoöns gymnasium 

Eija Suokko
eija.suokko(a)gmail.com
Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Opiskelijaedustaja

Aleksi Enqvist
aleksi.enqvist(a)helsinki.fi

Hallituksen varajäsenet

Liisa Odiah

Päivi Paloranta

Päivi Rohkimainen

Marko Särkilahti

Kiira Veltheim

 

Toimisto

Veera Lupunen toiminnanjohtaja
toimisto(a)suol.fi
puh. 044 565 6979

Postiosoite (talous- ja jäsenasioiden hoitaja)

Suomen uskonnonopettajain liitto ry. / SUOL ry.
PL 335
00101 Helsinki