Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry:n hallitukseen kuuluu kuusi vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Vuosikokous järjestetään tammikuussa talvipäivien yhteydessä. Vuosittain erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä. Ehdolle voivat asettua kaikki liiton jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Lisäksi hallitukselle valitaan vähintään kolme varajäsentä, jotka osallistuvat hallitustyöskentelyyn.

Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Lisäksi valitaan sihteeri, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toiminnassa on mukana yksi teologian opiskelijoiden keskuudestaan valitsema opiskelijaedustaja, jolla on puheoikeus muttei äänioikeutta.


Hallituksen tehtävänä on:

  1. huolehtia liiton toiminnasta näiden sääntöjen ja tehtyjen päätösten mukaisesti
  2. hoitaa liiton omaisuutta, edustaa liittoa, kantaa ja vastata sen puolesta
  3. ottaa palvelukseen ja vapauttaa tehtävistään liiton toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja mahdolliset palkkionsa vuosikokouksen päättämien perusteiden mukaisesti
  4. hyväksyä liiton uudet jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
  5. kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  6. laatia liiton vuosi- ja tilikertomus sekä ehdotus talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi ja esittää ne vuosikokoukselle
  7. ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi

Yhteystiedot

SUOL ry:n hallitus vuonna 2023

Tuovi Pääkkönen puheenjohtaja
puh. 040 740 1626
puheenjohtaja(a)suol.fi
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Tuomas Anttila
tuomas.anttila(a)edu.hel.fi
Grundskolan Norsen, Helsinki

Enni Huhtala
huhtalaenni(a)gmail.com
Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampere 

Titta Koivukoski varapuheenjohtaja
titta.koivukoski(a)edu.hel.fi
Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki

Aleksi Enqvist
aleksienqvist(a)gmail.com
Lumon lukio, Vantaa

Eija Suokko
eija.suokko(a)gmail.com
Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Opiskelijaedustaja

Irina Igonen

Hallituksen varajäsenet

Sabina Mulari

Liisa Odiah

Päivi Paloranta

Päivi Rohkimainen

Jussi Ikkala

Kiira Veltheim

 

Toimisto

Veera Lupunen
toiminnanjohtaja
toimisto(a)suol.fi
puh. 044 5656 979

Postiosoite (talous- ja jäsenasioiden hoitaja)

Suomen uskonnonopettajain liitto ry. / SUOL ry.
PL 335
00101 Helsinki