Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

 

Haku- ja raportointilomake

HANKERAHA KERHOILLE

  • Jokainen paikalliskerho voi kerran kalenterivuoden aikana hakea 1000€ koulutusrahaa kerholle
  • Avustusta haetaan yllä olevassa linkissä olevalla lomakkeella, jonka voi lähettää sähköisesti suol.toimisto (at) suol.fi osoitteeseen tai postilla toiminnanjohtajalle
  • Lomakkeessa kerrotaa lyhyesti koulutuksen ajankohta, ohjelma ja kustannusarvio
  • Koulutuksen jälkeen toimitetaan samasta linkistä löytyvä raportointilomake, jossa selvitetään toteutunut koulutus ja todelliset kustannukset

HANKKEEN TAUSTAA JA TAVOITTEITA

Suomen kouluverkosto on muutoksen edessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo haasteita koulun maailmaan. Kuntakoon kasvaessa kouluverkko on muuttumassa. Kouluyksiköt suurenevat. Erityisesti pienten paikkakuntien ja haja-asutusalueiden koulutustarjonta on vaarassa. Yhä enenevässä määrin opettajilta vaaditaan verkottumista ja kykyä toimia uusissa oppimisympäristöissä. Muutos koskettaa erityisesti uskonnonopetusta, joka kuuluun niihin oppiaineisiin, joilla on pieni vuosiviikkotuntimäärä.

Tulevina vuosina suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Jokaisen eläkkeelle jäännin yhteydessä koulutuksen järjestäjät arvioivat lähivuosien opettajatarvetta. On nähtävissä, että erityisesti uskonnonopettajien virat ovat vaarassa vähentyä, kun lukiokoulujen ja perusasteen yläkoulujen symbiooseja puretaan. Toisaalta pienenevät ikäluokat yleisesti vähentävät opettajatarvetta. On vaara, että uskonnonopetus pienituntisena aineena joutuu muiden kuin osaavien aineenopettajien käsiin.

Lähivuosina uskonnonopetus tarvitsee erityistä tukea varsinkin pienillä paikkakunnilla. Siksi Suomen uskonnonopettajain liitto ry on käynnistänyt koulutushankkeen, jonka tarkoituksena on uskonnonopettajien ammatillisen identiteetin tukeminen, pienten paikkakuntien uskonnonopetuksen tukeminen, koulurakenteiden muutoksen tuomaan haasteeseen vastaaminen ja nuorten uskonnonopettajien tukeminen heidän astuessaanuuteen tehtävään.

Koulutus tapahtuu yhteistyössä SUOL ry:n paikalliskerhoverkoston kanssa. Koulutuksia pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa kullakin kerhopaikkakunnalla. Liitollamme on kaikkiaan 20 paikalliskerhoa ympäri maata.

Hanke alkoi vuonna 2008 ja jatkuu edelleen.